Hebe trong thần thoại Hy Lạp là ai?

Hebe trong thần thoại Hy Lạp là ai?

Các nữ thần Hebe cô ấy là con gái của Thần Zeus Y Hera. Là vĩnh viễn thanh xuân, nàng đại diện cho hầu gái đảm đương việc nhà.

Đổ mật hoa cho các vị thần, công việc mà nó đã được thay thế bằng Ganymede.

Đã kết hôn với Heracles khi ông được thừa nhận trong số các vị thần.

Có liên quan

Có liên quan


Video: Snow White and the Huntsman - Bạch Tuyết và gã thợ săn - Bọn khổng lồ xuất hiện