Three Junkers Ju 252s từ trên cao

Three Junkers Ju 252s từ trên cao


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Three Junkers Ju 252s từ trên cao

Hình ảnh ba chiếc Junkers Ju 252 trên một sân bay cho thấy một tỷ lệ khá lớn trong tổng sản lượng của chiếc máy bay vận tải này, trong đó nhiều nhất là mười lăm chiếc đã được hoàn thành.


Xem video: Junkers JU-88 bomber